ทัวร์โถกใจ๋อย่างแรง... ภูเก็ต สิมิลัน ล่องอ่าวพังงา

ล่องเรือเที่ยวอ่าวพังงา – เกาะปันหยี – ถ้ำลอด – เขาพิงกัน – เขาตาปู เกาะเจมส์บอนด์ – จุดชมวิวเสม็ดนางชี  ตลาดนัดชิลล์วา– อุทยานหมู่เกาะสิมิลัน – หินเรือใบ – ชมวิวอ่าวเกือก  – ดำน้ำชมปะการัง เกาะบางู , เกาะบายู และ เกาะเมียง – วัดฉลอง หลวงพ่อแช่ม – แหลมพรหมเทพ – หาดยะนุ้ย – Three monkey คาเฟ่กลางป่า – ย่านเมืองเก่า Phuket old town – โกปี๊เตี่ยม – ถนนดีบุก – แยกเยาวราช-ซอยรมณีย์

ทัวร์โถกใจ๋อย่างแรง... ภูเก็ต สิมิลัน ล่องอ่าวพังงา

รหัส 003-0169
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
9,888 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
64 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานภูเก็ต - พังงา - ท่าเรือสุระกุล (ท่าเรือกระโสม) หรือท่าด่านศุลกากร - ล่องเรือเที่ยวอ่าวพังงา - เกาะปันหยี - ถ้ำลอด - เขาพิงกัน - เขาตาปู - เกาะเจมส์บอนด์ - จุดชมวิวเสม็ดนางชี - ตลาดนัดชิลล์วา

07.30. : พร้อมกันที่จุดนัดหมาย สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออกในประเทศ   เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 9-10 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 09.40. : มุ่งหน้าสู่ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบิน FD3029

 11.15 . : ถึง ท่าอากาศยานภูเก็ต รับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์จะรอต้อนรับท่านอยู่ด้านนอก นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศเดินทางท่องเที่ยว เดินทางสู่ ท่าเรือสุระกุล (ท่าเรือกระโสม) หรือ ท่าเรือด่านศุลกากร จ.พังงา นำท่าน ล่องเรือเที่ยวอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ชมทิวทัศน์ของอ่าวพังงา เดินทางสู่ เกาะปันหยี หรือ บ้านกลางน้ำ นำท่านกลับสู่ท่าเรือ อีกหนึ่งความ Unseen บนเกาะปันหยี คือ สนามฟุตบอลลอยน้ำ แห่งเดียวในประเทศไทย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านนั่งเรือผ่านไปยัง ถ้ำลอด เป็นภูเขาลักษณะเกาะทะลุ เป็นถ้ำทะเลที่กำเนิดจากแรงกัดเซาะคลื่นทะลุทุลวงจนเป็นโพรง จากนั้นล่องเรือมาที่ เขาตาปู  เขาพิงกัน อยู่ในพื้นที่เดียวกัน เมื่อขึ้นจากเรือแล้วหันหน้ามองกลับไปจะสามารถมองเห็นผืนน้ำสีเขียวกับเขาตะปูที่มองเห็นจากบนเกาะเป็นภาพที่สวยงาม นำท่านถ่ายภาพเช็คอินรูปสวยๆ เขาตาปู หรือเกาะตาปู หรือเกาะเจมส์บอนดิ์ เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพังงา เขาพิงกัน ภูเขาหินขนาดใหญ่กลางทะเลในบริเวณอ่าวพังงา เดินทางสู่ จุดชมวิวเสม็ดนางชี อยู่บ้านเสม็ดนางชี เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดจุดหนึ่ง ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพังงา สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ จังหวัดภูเก็ต เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เย็น : รับประทานอาหารเย็น เดินทางสู่ ตลาดนัดชิลล์วา ตลาดกลางคืนตกแต่งสถานที่สวยงาม เน้นการพักผ่อนหย่อนใจเป็นหลัก มากไปด้วยของขายที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เสื้อผ้า หรือสินค้าแฟชั่นอื่นๆ รองรับทุกการพบปะสังสรรค์ด้วยร้านอาหารหลากหลาย อิสระทุกท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ท่าเรือทับละมุ – อุทยานหมู่เกาะสิมิลัน - หินเรือใบ - ชมวิวอ่าวเกือก - ดำน้ำชมปะการัง - เกาะบางู , เกาะบายู และ เกาะเมียง - ท่าเรือทับละมุ

เช้า : บริการอาหารเช้า ออกเดินทางสู่ ท่าเรือทับละมุ

08.00 น. : เดินทางถึงท่าเรือทำการเช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำ มีบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่าง พร้อมฟังบรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมัคคุเทศก์

08.30 น. : นำท่านลงเรือ Speed Boat  มุ่งหน้าสู่ อุทยานหมู่เกาะสิมิลัน เดินทางมาถึง เกาะ 8 หรือ เกาะสิมิลัน เกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะสิมิลัน มีธรรมชาติบนชายฝั่งทั้งหาดทรายขาวละเอียดสวยงาม และความงามใต้ท้องทะเลสมบูรณ์ทั้งปะการัง กัลปังหา และปลาหลากสีลัน จากนั้นนำทุกท่าน ดำน้ำจุดแรก ที่ เกาะ9 หรือ เกาะบางู ชมพันธุ์ปลาหายาก และฝูงปลาขนาดใหญ่ เป็นจุดยอดฮิตในการถ่ายภาพน้ำสีครามเข้มตัดกับกองหินสวยงามตระการตา

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่ทำการอุทยานหมู่เกาะสิมิลัน 

บ่าย : นำทุกท่านออกมา ดำน้ำจุดที่สอง ที่ เกาะ7 หรือ เกาะบายู  จุดดำน้ำตื้นที่ขึ้นชื่อของหมู่เกาะสิมิลัน เป็นที่อยู่อาศัยของเต่าทะเลที่พบเห็นได้บ่อยครั้งและชอบแวะเวียนมาทักทายกับนักท่องเที่ยวเสมอๆ  จากนั้นนำทุกท่าน ดำน้ำจุดที่สาม ซีงเป็นจุดสุดท้าย ที่ เกาะ 4 หรือ เกาะเมียง เกาะที่มีชายหาดอันงดงามถึงสองชายหาด สามารถเดินทะลุถึงกันได้ ทุกท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆบนชายหาด เช่น เดินเล่น ถ่ายรูป หรือดำน้ำตื้นชมความงามของโลกใต้ท้องทะเลอันสวยงาม ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือทับละมุ ถึงท่าเรือทับละมุ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

เย็น : รับประทานอาหารเย็น 

วันที่ 3 วัดฉลอง หลวงพ่อแช่ม - แหลมพรหมเทพ - หาดยะนุ้ย - Three monkey คาเฟ่กลางป่า – ย่านเมืองเก่า Phuket old town – โกปี๊เตี่ยม - ถนนดีบุก - แยกเยาวราช - ซอยรมณีย์ – ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าอากาศยานดอนเมือง

เช้า : บริการอาหารเช้า เดินทางสู่ วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราราม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ต ก่อสร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ต นำท่านแวะนมัสการ หลวงพ่อแช่มและหลวงพ่อช่วง ผู้ก่อตั้งวัดฉลอง เพื่อเป็นสิริมงคล เดินทางสู่ แหลมพรหมเทพ ชมพระอาทิตย์ตกดินยามเย็น จัดเป็นหนึ่งในจุดชมอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดในเมืองไทย อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย เดินทางสู่ หาดยะนุ้ย เป็นอ่าวเล็กๆที่เงียบสงบ บริเวณหาดจะมีแนวชายหาดไม่ยาวมากนัก มีเม็ดทรายค่อนข้างละเอียดแต่ไม่ขาวมาก อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน เดินทางสู่ Three Monkeys คาเฟ่กลางป่า ตกแต่งแบบทรอปิคอล ใจกลางป่า รายล้อมด้วยธรรมชาติและต้นไม้ใหญ่ ได้ดื่มด่ำไปกับวิวสีเขียวที่สดชื่นกับการตกแต่งบูติคออกแนวบาหลีนิดๆ อิสระถ่ายรูปเลือกซื้อเครื่องดื่มตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางไปถ่ายรูป เช็คอินสวยๆที่  Phuket old town ย่านเมืองเก่าภูเก็ต สุดคลาสสิค แวะร้าน โกปี๊เตี่ยม by วิไล ภูเก็ต คาเฟ่สุดคลาสสิก ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ของตกแต่งในร้านส่วนใหญ่ก็เป็นของสะสมของครอบครัว ซึ่งเป็นของเก่าจริง ๆ ชมตึกชิโนโปตุกีส หลากหลายสีสัน ถัดมาสู่ ถนนเยาวราช ศูนย์รวมของอาหารคาวหวานไว้ในย่านเดียวกันถนนเส้นนี้จะได้สัมผัสกับความหลากหลาย ของตึกชิโนโปรตุกีสที่หาดูได้ยาก ถัดออกมาผ่าน ซอยรมณีย์ ซอยเล็กๆ มีอาคารสีสันสดใสหลากสี ทั้งชมพู เหลือง น้ำเงิน เหมาะกับการถ่ายภาพ สมควรแก่เวลานำท่านแวะซื้อของฝากกันที่ ร้านคุณแม่จู้ ของฝากเมืองภูเก็ต มีของฝากขึ้นชื่อมากมายหลายอย่าง เช่น น้ำพริกกุ้งเสียบตำสด,แกงไตปลา,ขนมเต้าส้อ เป็นต้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อเดินทางกลับ

20.20 น. : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบิน FD3028

21.45 น. :  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 • น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม
 • ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า

กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ

 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
  ไม่รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องกรณีต้องการชำระเพิ่มพร้อมค่าทัวร์
  – เพิ่ม 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาท/เที่ยว
  – เพิ่ม 20 กิโลกรัม ราคา 510 บาท/เที่ยว
  – เพิ่ม 25 กิโลกรัม ราคา 650 บาท/เที่ยว
  – เพิ่ม 30 กิโลกรัม ราคา 1,020 บาท/เที่ยว
  – เพิ่ม 40 กิโลกรัม ราคา 1,260 บาท/เที่ยว
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
 • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ำ 9 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
06/03/2021 08/03/2021
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
9,888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์โถกใจ๋อย่างแรง… ภูเก็ต สิมิลัน ล่องอ่าวพังงา
เดินทาง 06/03/2021 08/03/2021
*** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  12/03/2021 14/03/2021
  การเดินทาง
  Air Asia (FD)
  จำนวน
  ราคา
  9,888 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์โถกใจ๋อย่างแรง… ภูเก็ต สิมิลัน ล่องอ่าวพังงา
  เดินทาง 12/03/2021 14/03/2021
  *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   19/03/2021 21/03/2021
   การเดินทาง
   Air Asia (FD)
   จำนวน
   ราคา
   9,888 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์โถกใจ๋อย่างแรง… ภูเก็ต สิมิลัน ล่องอ่าวพังงา
   เดินทาง 19/03/2021 21/03/2021
   *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    27/03/2021 29/03/2021
    การเดินทาง
    Air Asia (FD)
    จำนวน
    ราคา
    9,888 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์โถกใจ๋อย่างแรง… ภูเก็ต สิมิลัน ล่องอ่าวพังงา
    เดินทาง 27/03/2021 29/03/2021
    *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     03/04/2021 05/04/2021
     การเดินทาง
     Air Asia (FD)
     จำนวน
     ราคา
     10,888 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์โถกใจ๋อย่างแรง… ภูเก็ต สิมิลัน ล่องอ่าวพังงา
     เดินทาง 03/04/2021 05/04/2021
     *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      12/04/2021 14/04/2021
      การเดินทาง
      Air Asia (FD)
      จำนวน
      ราคา
      11,888 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์โถกใจ๋อย่างแรง… ภูเก็ต สิมิลัน ล่องอ่าวพังงา
      เดินทาง 12/04/2021 14/04/2021
      *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       13/04/2021 15/04/2021
       การเดินทาง
       Air Asia (FD)
       จำนวน
       ราคา
       12,888 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์โถกใจ๋อย่างแรง… ภูเก็ต สิมิลัน ล่องอ่าวพังงา
       เดินทาง 13/04/2021 15/04/2021
       *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        14/04/2021 16/04/2021
        การเดินทาง
        Air Asia (FD)
        จำนวน
        ราคา
        10,888 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์โถกใจ๋อย่างแรง… ภูเก็ต สิมิลัน ล่องอ่าวพังงา
        เดินทาง 14/04/2021 16/04/2021
        *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         24/04/2021 26/04/2021
         การเดินทาง
         Air Asia (FD)
         จำนวน
         ราคา
         9,888 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์โถกใจ๋อย่างแรง… ภูเก็ต สิมิลัน ล่องอ่าวพังงา
         เดินทาง 24/04/2021 26/04/2021
         *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          01/05/2021 03/05/2021
          การเดินทาง
          Air Asia (FD)
          จำนวน
          ราคา
          10,888 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์โถกใจ๋อย่างแรง… ภูเก็ต สิมิลัน ล่องอ่าวพังงา
          เดินทาง 01/05/2021 03/05/2021
          *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           06/03/2021 08/03/2021
           Air Asia (FD)
           9,888 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์โถกใจ๋อย่างแรง... ภูเก็ต สิมิลัน ล่องอ่าวพังงา
           เดินทาง 06/03/2021 08/03/2021
           *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            12/03/2021 14/03/2021
            Air Asia (FD)
            9,888 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์โถกใจ๋อย่างแรง... ภูเก็ต สิมิลัน ล่องอ่าวพังงา
            เดินทาง 12/03/2021 14/03/2021
            *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             19/03/2021 21/03/2021
             Air Asia (FD)
             9,888 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์โถกใจ๋อย่างแรง... ภูเก็ต สิมิลัน ล่องอ่าวพังงา
             เดินทาง 19/03/2021 21/03/2021
             *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              27/03/2021 29/03/2021
              Air Asia (FD)
              9,888 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์โถกใจ๋อย่างแรง... ภูเก็ต สิมิลัน ล่องอ่าวพังงา
              เดินทาง 27/03/2021 29/03/2021
              *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               03/04/2021 05/04/2021
               Air Asia (FD)
               10,888 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์โถกใจ๋อย่างแรง... ภูเก็ต สิมิลัน ล่องอ่าวพังงา
               เดินทาง 03/04/2021 05/04/2021
               *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                12/04/2021 14/04/2021
                Air Asia (FD)
                11,888 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์โถกใจ๋อย่างแรง... ภูเก็ต สิมิลัน ล่องอ่าวพังงา
                เดินทาง 12/04/2021 14/04/2021
                *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 13/04/2021 15/04/2021
                 Air Asia (FD)
                 12,888 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์โถกใจ๋อย่างแรง... ภูเก็ต สิมิลัน ล่องอ่าวพังงา
                 เดินทาง 13/04/2021 15/04/2021
                 *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  14/04/2021 16/04/2021
                  Air Asia (FD)
                  10,888 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์โถกใจ๋อย่างแรง... ภูเก็ต สิมิลัน ล่องอ่าวพังงา
                  เดินทาง 14/04/2021 16/04/2021
                  *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   24/04/2021 26/04/2021
                   Air Asia (FD)
                   9,888 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์โถกใจ๋อย่างแรง... ภูเก็ต สิมิลัน ล่องอ่าวพังงา
                   เดินทาง 24/04/2021 26/04/2021
                   *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    01/05/2021 03/05/2021
                    Air Asia (FD)
                    10,888 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์โถกใจ๋อย่างแรง... ภูเก็ต สิมิลัน ล่องอ่าวพังงา
                    เดินทาง 01/05/2021 03/05/2021
                    *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     Share on social networks
                     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                     • เดินทางมาเอง
                     • เม.ย.64 - พ.ค.64
                     • 3 วัน 2 คืน
                     • 50 ครั้ง
                     เริ่มต้น 3,499 บาท
                     รหัส 010-0320
                     3 วัน 2 คืน
                     เดินทางมาเอง
                     เริ่มต้น 3,499 บาท
                     • VietJet Air
                     • เม.ย.64
                     • 3 วัน 2 คืน
                     • 45 ครั้ง
                     เริ่มต้น 7,999 บาท
                     รหัส 013-0339
                     3 วัน 2 คืน
                     VietJet Air
                     เริ่มต้น 7,999 บาท
                     • เดินทางมาเอง
                     • 2,999
                     • 3 วัน 2 คืน
                     • 43 ครั้ง
                     เริ่มต้น เม.ย.64 - ต.ค.64 บาท
                     รหัส 019-0285
                     3 วัน 2 คืน
                     เดินทางมาเอง
                     เริ่มต้น เม.ย.64 - ต.ค.64 บาท
                     ชื่นชอบ